Udgivelser

Katalog udgivelser:

Sort/hvid katalog:
Receptkuvertsamlerforeningen udgiver et katalog i sort/hvid. Klik her, for at se hvilke apoteker.
Prisen er kr. 1,25 pr. side + forsendelsesomkostninger.
Eks: Sæby Sjælland

Farve katalog:
Foreningens lister over standardkuverter og julekuverter er i farver og kan købes for kr. 2,00 pr. side.
Eks: Standard-receptkuvert liste (Nr. 33 Blomsterserie II).
Eks: Jule-receptkuvert liste (FOREX JUL 06-1993).

Abonnement på katalogerne, kan tegnes af foreningens medlemmer, hos Brynhild Løvendorf. (Find hende under bestyrelsen.)

Historiske udgivelser:
1981 Fortegnelse over apotekerne i Danmark (Blå bog) – (revideret udgave april 2009)
1983 Hæfte om Blomsterserien fra Holbæk Løve, Aalborg Boulevard, Hellerup og Vejle Løve – Verner Andersen (oplag opbrugt)
1986 Receptkuverter af Hans-Otto Loldrup – (oplag opbrugt)
1987 “Kuvertdetektivens problemer og udbytte” – Receptkuvertsamleren (oplag opbrugt)
1988 Jubilæumsskrift og speciel kuvert. – I 1993 blev samme kuvert med påtryk 15 år udgivet (kuverterne kan ikke rekvireres)
2003 To specialkuverter i anledning af foreningens 25-års jubilæum – Udgivet med Kerteminde Apoteks navn på bagsiden (kuverterne kan ikke rekvireres)