Om foreningen

Historie

Receptkuvertsamlerforeningen blev stiftet i 1978 og startede med bare 34 medlemmer, medlemstallet er nu ca. 150.

Foreningens formål er at fremme interessen for receptkuverter. Dette mål forsøger vi bl.a. at nå ved at forske i receptkuverter og deres udvikling og ved at give medlemmerne kendskab til nye kuverter gennem de mange artikler i vort medlemsblad, hvor man også kan finde andre artikler omhandlende vort samlerområde i øvrigt.

I forbindelse med den ordinære generalforsamling, som finder sted i april måned, afholdes et årsmøde. Vores forening er landsdækkende, og derfor forsøger vi at dele sol og vind lige, således at vi mødes på skift i landsdelene. Bestyrelsen nedsætter en arrangementsgruppe for et år ad gangen. Og det lykkes faktisk hvert år at få sammensat et spændende program for årsmødet.

Ud over årsmødet finder der på privat initiativ flere byttemøder sted rundt om i landet. Disse møder annonceres ofte i vort blad. At deltage i såvel årsmøder som byttemøder kan være rigtig godt for nye samlere. Dels møder man mange medsamlere på én gang, og dels får man kendskab til de nyheder, der er inden for vort samlerområde.