Medlemsblad

Recepkuvertsamleren udgives tre gange årligt.
Bladindex
Udgivet første gang år 2000. Revideres en gang årligt.
Medlemsliste
Oversigt over foreningens medlemmer. Det er frivilligt, om man ønsker optagelse på denne liste. Listen kan rekvireres af foreningens medlemmer hos Kassereren.