Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer.

Formand/Redaktion:formand
Gurli Lindner
Holtegårdsvej 26, Erritsø
7000 Fredericia
Telefon: 61 77 90 40

Næstformand/Redaktør:brynhild
Brynhild Løvendorf
Platanhaven 2
3450 Allerød
Telefon: 40 88 14 47

Kasserer:

Jonna Madsen

Lindholmsvej 28

9400 Nørresundby

Telefon: 24 23 44 09

jonnamadsen@stofanet.dk

Sekretær/Redaktion:                                  
Lone Landgrebe
Glentevej 24, Nørhalne
9430 Vadum
Telefon: 98 26 85 11
sila@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem:

Henrik Vigsø

Ejler Urnesvej 55

4300 Holbæk

Telefon: 81 23 21 51

h.vigsoe@mail.dk