Info om årsmøde 2020

RECEPTKUVERTSAMLERFORENINGEN

ÅRSMØDE I BOGENSE

Receptkuvertsamlerforeningen afholder årsmøde og ordinær generalforsamling den

28. 29. og 30. oktober 2020.

Arrangementet finder sted på:

Bogense Hotel

Adelgade 56, 5400 Bogense, tlf. 6481 1108

Det er muligt at overnatte på hotellet i 2 sengs værelser med bad og toilet.

Der er også mulighed for at bestille enkeltværelser, se priserne her i bladet.

Det er muligt at ankomme onsdag fra kl. 17.00.

Efter middagen er der mulighed for at bytte til hen på aftenen, det plejer at være meget hyggeligt.

Det foreløbige program for årsmødet:

ONSDAG                          kl. 17.00                       Ankomst og indkvartering

                                            kl. 18.00                        Middag

TORSDAG:                        kl. 11.00 – 13.00          Ankomst og indkvartering

                                            kl. 14.00 – 14.30          Velkomst og praktiske oplysninger.

                                                                                  Kaffe, the og vand

                                                                                  Salg af amerikansk lotteri

                                            kl. 14.30                        Generalforsamling

                                                                                  Fotografering

                                                                                  Offentliggørelse af vinderne i amerikansk lotteri

                                            kl. 18.00 – 19.30          Middag

FREDAG:                          kl. 07.00 – 10.00          Morgenmad

                                            herefter                         Afrejse

Imellem de fastsatte programpunkter er deltagerne velkomne til at bytte kuverter.

Inden generalforsamlingen og under receptkuvertbytningen er der mulighed for at købe øl og vand,

Det er ikke tilladt at medbringe øl, vin og andre alkoholiske drikke på hotellet.

Drikkevarer kan købes på hotellet til følgende priser:

Vand                                   kr.   29,00

Øl                                        kr.   35,00

Husets vin                           kr. 219,00

Deltagergebyret pr. person for onsdag, torsdag og fredag omfatter:

Onsdag     middag (2 retter), overnatning.

Torsdag     morgenmad, middag (4 retter incl. vin, kaffe og likør ), overnatning.

Fredag       morgenmad.

                 2 personer i dobbeltværelse, pr. person           kr.    950,00

                 1 person i enkeltværelse                                 kr. 1.075,00

Deltagergebyr pr. person for torsdag og fredag omfatter:

Torsdag     middag (4 retter incl. vin, kaffe og likør), overnatning.

Fredag       morgenmad..

                 2 personer i dobbeltværelse, pr. person           kr.    725,00

                 1 person i enkeltværelse                                 kr.    800,00

Delragergebyr pr. person for hele torsdagen uden overnatning:

                 Pr. person                                                      kr.    375,00

Tilmeldingsblanketten sendes i udfyldt stand og skal være fremme senest

den 14. september 2020 til: Brynhild Løvendorf, Platanhaven 2, 3450 Allerød, eller på mail brynhild@mail.tele.dk

Såfremt du ønsker at deltage i generalforsamlingen, SKAL tilmeldingsblanketten også fremsendes til ovennævnte i udfyldt stand.

Deltagergebyret skal ligeledes være indbetalt sendes den 14. september 2020 på foreningens konto 1551-5965454 – husk at skrive navn og medlemsnummer.

Ved afbud senere end den 10. oktober 2020 refunderes det indbetalte beløb ikke.

På gensyn i Bogense

Jane Piasecki, Lotte Kvisgaard, Karin Hartvig og Brynhild Løvendorf

TILMELDING

                      TIL ÅRSMØDET OG GENERALFORSAMLINGEN 2020

Undertegnede tilmelder sig hermed til Receptkuvertsamlerforeningens årsmøde

den 28.-29. og 30. oktober 2020 på Bogense Hotel

(benyt venligst blokbogstaver)

NAVN:………………………………….……………………………MEDLEMSNR……………….

LEDSAGERS NAVN: ………………………………………………TELEFONNR……….………

ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………

POSTNUMMER: …………..BY:…………………………………………………………………….

MAILADRESSE:………………………..

MAIL ER MEGET VIGTIGT!

DA VI SENDER DELTAGERLISTE UD VIA MAIL

Hvis man ikke har en mailadresse sendes den dog med post.

Husk afkrydsning på bagsiden !!!

Deltagergebyret indbetales på foreningens konto nr. 1551-5965454 .

Tilmeldingsblanketten skal senest være modtageren i hænde den 14. september 2020 og sendes til

Brynhild Løvendorf

Platanhaven 2, 3450 Allerød

eller på mail: brynhild@mail.tele.dk  Tlf. 48 17 30 81

Ring gerne på 48 17 30 81 hvis du er i tvivl.

HUSK at angive antal personer ud for de enkelte poster, hvis der er tilmeldt mere end én person.

Deltagelse onsdag, torsdag, fredag (2 personer pr. værelse)                   950,00 kr.

Deltagelse onsdag, torsdag, fredag (1 person pr. værelse)                  1.075,00 kr.

Deltagelse torsdag og fredag (2 personer pr. værelse)                            725,00 kr.

Deltagelse torsdag og fredag (1 person pr. værelse)                               800,00 kr.

Deltagelse hele torsdagen uden overnatning.                                          475,00 kr.

Ledsager kaffe torsdag                                                                              65.00 kr.

Deltagelse, kun i generalforsamlingen (HUSK TILMELDING)               0,00 kr.

Ønske om diabeteskost                                                                                            …….

SØRG FOR AT UDFYLDE ALLE RELEVANTE PUNKTER!

Det gælder også selvom man kun deltager i generalforsamlingen om torsdagen, af hensyn til borddækning m.v.

Bemærk: Bortkomne nøgler erstattes af deltagerne selv, så pas godt på dem.

Deltagerlisten og andre relevante oplysninger bliver sendt pr. mail, så derfor er det vigtigt at skrive din mailadresse på tilmeldingen.

Vi håber st kunne spare lidt på portoen, man har du ikke mail-adresse sender vi pr. post.